PZU
Migam

Zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną PZU SA: Regulamin w wersji PDF

Oświadczam, iż zgadzam się na pośrednictwo tłumacza Migam w celu nawiązania przeze mnie kontaktu z pracownikiem PZU.

Równocześnie upoważniam PZU do przekazania tłumaczowi Migam jednorazowo informacji w zakresie objętym tajemnica ubezpieczeniową i ochroną danych osobowych, w związku z wnioskowaniem o produkt i/lub obsługą posiadanych przeze mnie produktów ubezpieczeniowych.

Potwierdzam, iż zapoznałem się i akceptuję treść niniejszego oświadczenia.

Rozpoczynając połączenie akceptuję, że rozmowy są rejestrowane. Akceptuję, że administratorem moich danych osobowych będzie PZU SA lub PZU Życie SA lub PTE PZU SA lub TFI PZU SA lub PZU Pomoc SA, których siedziba znajduje się przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, przy czym administratorem moich danych osobowych będzie wyłącznie tylko ta z ww. spółek, która będzie realizowała zamówioną przeze mnie usługę. Mam prawo do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

Szczegółowe informacje dotyczące usługi znajdują się w http://www.pzu.pl/informacja-prawna